CYFROWE ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

//USŁUGI

Efektywnie zaspokajamy innowacyjne potrzeby cyfrowe naszych klientów, usprawniając ich pracę, podnosząc efektywność procesów oraz zwiększając rynkową wartość firmy poprzez wdrażanie rozwiązań informatycznych. 

01

Wprowadzamy firmy w cyfrowy świat w celu zwiększenia zysków i skuteczności działań.

01

Cyfrowa transformacja
przedsiębiorstw i instytucji

Cyfrowa transformacja<br> przedsiębiorstw i instytucji
02

Tworzymy innowacyjne projekty na zamówienie dla firm oraz instytucji pożytku publicznego.

02

Dedykowane rozwiązania oparte o nowe technologie

Dedykowane rozwiązania oparte o nowe technologie
03

Ochrona danych, bezpieczeństwo informacji, kompleksowe zarządzanie cyberbezpieczeństwem.

03

Cyberbezpieczeństwo
doradztwo i usługi dedykowane

Cyberbezpieczeństwo<br> doradztwo i usługi dedykowane
//SIMPLE COLLECT

Nasz system kompleksowego zarządzania należnościami pozwalający na sprawną oraz efektywną obsługę portfela. Stworzony przy udziale praktyków, S.C. jest sprawdzonym rozwiązaniem dochodzenia wierzytelności na każdym etapie oraz wsparciem procesu zarządzania aktywami podmiotów gospodarczych.

//KOMPETENCJE

Łączymy IT z biznesem, wiedzę branżową i najnowsze osiągnięcia cyfryzacji, aby dostarczać rozwiązania i produkty, które najlepiej spełnią oczekiwania.

OTG to niezawodne, skalowalne rozwiązania opracowane przez ekspertów na bazie doświadczenia biznesowego oraz w ramach nowych technologii. 

JESTEŚMY PARTNEREM CYFROWEGO BIZNESU

Podnieś konkurencyjność i efektywność - wykorzystaj nowoczesne technologie cyfrowe w firmie.

//MISJA

Stawiamy na jakość i najwyższy możliwy poziom dopasowania rozwiązania do potrzeb oraz oczekiwań naszych klientów, w duchu zrozumienia biznesu.

Budując cyfrowy świat kierujemy się wartościami i szacunkiem dla przyrody. Implementacja cyfrowych innowacji to wypracowanie przewagi potencjału.

//O NAS

Jesteśmy zespołem ekspertów cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, który podlega pod ISO 27001:2013 (Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji). 

//Jesteśmy Członkiem

Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) skupia kluczowe podmioty rynku finansowego w Polsce, działając na rzecz rozwoju branży od ponad dwóch dekad. Głównymi celami organizacji są wspieranie przedsiębiorstw finansowych, promowanie profesjonalizmu, etyki oraz szacunku w relacjach z klientami i partnerami. ZPF angażuje się w procesy legislacyjne, reprezentując interesy członków w Polsce i Unii Europejskiej oraz dostarczając rzetelnej wiedzy na temat rynku finansowego. 

Będąc Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz klient może zgłosić swoją skargę, zażalenie lub wniosek do Komisji Etyki ZPF bezpośrednio lub przez Rzecznika Etyki ZPF

Zasady Dobrych Praktyk (ZPD), to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Poniższy certyfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym.

//JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI
//JOIN US ON THE GO

Uwolnij swój cyfrowy potencjał i wprowadź firmę w przyszłość razem z rozwiązaniami OTG.

//BRANŻE OTG
Przemysł
Przemysł
Budownictwo
Budownictwo
Transport
Transport
Finanse
Finanse

Współpracujemy z wieloma firmami branż w ruchu (on the go), które korzystają z nowoczesnych rozwiązań transformacji cyfrowej.

//FORMULARZ KONTAKTOWY
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Kontakt

+48 730 020 020
biuro@onthego.pl

Adres

ul. Stefana Żeromskiego 62/2
50-312 Wrocław

Posiadamy certyfikat ISO 27001:2013 (Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji)

On The Go Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydz. Gospodarczy KRS
KRS: 0000641889, Regon: 365639050, NIP: 898-222-49-68
Kapitał zakładowy: 20.000,00 PLN

Copyright © 2023 On The Go Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.